Oferta dla oświaty

ZetKomp współpracuje z oświatą z pozytywnymi wynikami. Z tego powodu wychodzimy do państwa z ofertą na obsługę informatyczną, profesjonalne doradztwo w zakresie zakupu sprzętu, obniżenia kosztów funkcjonowania placówki czy bieżąca pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Dla szkół oferujemy obsługę informatyczną w cenie od 800 do 1500 zł miesięcznie netto. W ramach opłaty abonamentowej nasz pracownik jest w szkole 2 razy w tygodniu na 2-3 godziny, w których rozwiązuje wszystkie problemy. W ramach opłaty konsultacje telefoniczne bądź meilowe są bez ograniczeń czasowych. Ekspertyzy uszkodzonego sprzętu za darmo w przypadku konieczności wymiany podzespołów pobierane są opłaty za konkretną część, która podlega wymianie.